Język:

Kontakt

Centrum Edukacji Międzykulturowej Aleja Wolności 37, lok. F7
33-300 Nowy Sącz

tel: +48 18 4429827
tel: + 48 604 088 620

e-mail: cem.nowysacz@gmail.com
e-mail: halinakomar@gmail.com

Facebook: Centrum Edukacji Międzykulturowej

Zarząd CEM

Halina Komar - prezes
Jolanta Kieres - wiceprezes
Bożena Kocyk - wiceprezes
Maria Baran - sekretarz
Maria Janisz - skarbnik

Kalendarz

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Archiwa

 

Listopadowe eventy

organizowane przez

logo1

 

Program

 

Seniorzy z CEM w Nowym Sączu

 zapraszają na interaktywny spektakl słowno-muzyczny

„Z literaturą, poezją i pieśnią w 100-lecie Niepodległej Polski”

który odbędzie się

10 lipca 2018 (wtorek) o godz. 15.30

w Centrum Sądeckiego Seniora przy ul. Jagiellońskiej 8 w Nowym Sączu.

Program opowiada o kluczowych wydarzeniach z sądeckich dróg do niepodległości Polski lat 1914 – 1918 oraz o dramatach rodzin dotkniętych traumą po stracie najbliższych.

Zaproszenie (plakat)

Zgłoszenie wielokulturowej wioski Esperanto – 2018

zgłoszenie

Raport z imprezy „Dni Zamenhofa” 14-17.12.2017 w Nowym Sączu

Dni Zamenhofa w Nowym Sączu miały wyjątkowo uroczysty przebieg, w związku z kończącym się ROKIEM ZAMENHOFA 2017 pod auspicjami UNESCO, które na wniosek MKiDN oraz w porozumieniu z Polskim Komitetem UNESCO wytypowało na ten rok jako najbardziej zasłużonych Polaków: Tadeusza Kościuszkę i Ludwika Zamenhofa.
Centrum Edukacji Międzykulturowej Nowy Sącz/Wrocław w obchodach tego Jubileuszu 100-lecia śmierci Zamenhofa, odegrało niezwykle ważną rolę, przygotowując na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wystawę o Zamenhofie jako twórcy esperanta.
Wystawę merytorycznie opracowała Halina Komar z Nowego Sącza a szatę graficzną i opracowanie techniczne zapewniła szefowa Biura Regionalnego CEM we Wrocławiu – Ewa Tracz.
Wystawa obejmuje 18 plansz o wym. 70×100, w wersji krajowej w językach polskim i esperanto, natomiast na zagraniczny użytek: angielsko-esperancka. Obecnie teksty angielskie są w różnych krajach zastępowane językami narodowymi , aby jak najbardziej rozpowszechnić i przybliżyć różnym naciom sylwetkę twórcy neutralnego języka międzynarodowego , samego języka oraz idee ruchu esperanckiego.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozesłało wystawę do 180 polskich placówek dyplomatycznych na świecie (Ambasady, Konsulaty, Domy Polskie, Instytuty …), gdzie oprócz naszych placówek, jest ona eksponowana w wielu innych obiektach użyteczności publicznej w stolicach krajów Europy i wielkich miastach świata: w Parlamentach, Muzeach, Instytucjach Kultury, obiektach edukacyjnych – Uniwersytety, Szkoły, urzędy lokalnej administracji…
W naszym mieście, tzw. zewnętrzna wersja tej wystawy (miękka –„na opłotki) była już eksponowana na ulicy Zamenhofa a potem na ogrodzeniu kortów tenisowych przy Alei Wolności. Uroczysty wernisaż plansz wystawy „wewnętrznej” odbył się 15 grudnia 2017 w MOK i tam ją można obejrzeć w holu górnym. Jest to na pewno wydarzenie bezprecedensowe, że wystawa powstała w naszym mieście obecnie wędruje po wszystkich kontynentach!

(patronaty, odznaczenia…)

Patronami Dni Zamenhofa 2017 w Nowym Sączu byli: Wojewoda Małopolski, Starosta Nowosądecki i Prezydent Miasta Nowego Sącza. Jubileuszowy ROK ZAMENHOFA 2017 pod auspicjami UNESCO był dobrą okazją, aby wystąpić do przedstawicieli władzy państwowej oraz samorządu lokalnego o uhonorowanie naszych długoletnich i zasłużonych esperantystów odznaczeniami państwowymi i honorowymi odznakami lokalnymi.
Tak się też stało – wnioski Zarządu CEM zostały zaakceptowane i podczas uroczystej inauguracji Dni Zamenhofa, 15 grudnia 2017 działacze Centrum Edukacji Międzykulturowej zostali wyróżnieni, otrzymując aż 10 odznaczeń! W tym 5 odznaczeń państwowych, dla których wręczenia przyjechał do Nowego Sącza Wicewojewoda Małopolski p. Józef Gawron. Udekorował on:
Złotymi Krzyżami Zasługi – Jolantę Kieres i Halinę Komar
Srebrnymi Krzyżami Zasługi – Ewę Tracz i Bogdana Dembca
Brązowym Krzyżem Zasługi – Andrzeja Sochackiego
Ponadto zostały przyznane 2 Sądeckie „Srebrne jabłka” od Starosty Nowosądeckiego , które przekazane zostały przez Kierownika Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu dla naszych członków – Danuty Kowalskiej i Edwarda Malera.
Rada Miasta Nowego Sącza przyznała natomiast 3 Tarcze Herbowe Nowego Sącza dla członków Zarządu CEM, motywując decyzje ich zasługami w szerzeniu esperanta wśród lokalnej społeczności oraz promocję Sądecczyzny w kraju i poza jego granicami. Udekorowane Tarczami Herbowymi zostały: Maria Baran, Halina Komar, Alicja Skalska.
Oficjalni goście tej uroczystości zyskali oprócz szacunku także sympatię esperantystów, ponieważ z wyraźnym zainteresowaniem obejrzeli prezentację na temat esperanta a później z widoczną przyjemnością słuchałi koncertu piosenek esperanckich, wykonywanych przez wielopokoleniową grupę E- FAMILIO, Steletoj i Junaj Voĉoj… Czujemy się bardzo zaszczyceni nie tylko ich udziałem w naszym święcie ale i autentycznym uczestnictwem.

 

   

Zapraszamy na Dni Zamenhofa do Nowego Sącza

14 – 17. 12. 2017

Ludwik Zamenhof

plakat. (program) pdf,     Zaproszenie-s1. pdf,    Zaproszenie-s2. pdf.

 

 

 

SURPRIZA DONACO DE POLA AMBASADEJO en SEULO al PARTOPRENANTOJ de UK.

Fama estas tra la mondo pola gastigemo, sed neniu supozis, ke la konfirmon de tiu ĉi nacia eco, ni trovos en tiom malproksima lando kiel Koreo!
Julie mi kune kun E- Klubanino Jolanta Kieres, partoprenis la UK-on en Seulo. Alveninte tie – ni sentis sin ravitaj jam de la unua momento en tiom grandega, tiel bela kaj juna urbo. Jes, ĝuste pri juneco oni pensas , trapasante la stratojn de la korea ĉefurbo. Komparante tion kun la prec ipe grizhara homamaso videbla en europokcidentaj landoj, videblas granda diferenco de la aĝo – en Seulo surstrate rekonteblaj estas la plej ofte junaj homoj, kontraŭe al. loĝantoj de eŭropaj urboj.

En la Kongresejo ni tuj ekvidis nian ekspozicion „Zamenhof- la kreinto de Esperanto”: ĝiaj 18 tabuloj estis montritaj sur pentrostabloj. Badaŭrinde, en la kongresa libro damaĝis nin la misa informo, ke la ekspozicion prezentas Gizela Matray, kvankam ĝi estis preparita de du personoj: Halina Komar kaj Ewa Tracz (CEM Nowy Sącz kaj BRW Wrocław).
La ekspozicio estis prilaborita laŭ mendo de Ministerio de Eksterlandaj Rilatoj (Aferoj?) kaj nune dissendita de ili al 180 polaj diplomatejoj en la mondon. Nia nuna tasko estas helpi por enkonduko de nacilingvaj tekstoj anstataux ĝenerala en la tabuloj angla lingvo. Pri traduko de la testo angla al naciaj – okupiĝas jam lokaj instancoj, ni nur helpas pri teknikaj ŝanĝaferoj (Ewa Tracz).

Plibonigis nian humoron trovita en la Kongresejo granda kvanto de bonkvalitaj, 20-paĝaj, plenkoloraj broŝuroj en formato A4, montrantaj la tutan ekspozicion. Tio estis la donaco por ĉiuj partoprenantoj de la Seula Universala Kongreso, fare de Pola Ambasadejo en ĉefurbo de Korea Respubliko – konfirmis tion surskribo sur dorsa kovrilpaĝo de la broŝuroj: Embassy of the Republic of Poland in Seul kun pola ŝtata emblemo. La surpriza donaco feliĉigis nin, kaj nia pola 25-persona teamo sentis eĉ fieron pro la malavareco kaj gastigema gesto de la lokaj polaj diplomatoj. Tial ni konsentis komunan viziton en nia Ambasadejo, por danki al ili. La organizan taskon prenis samideano Leszek Kordylewski, bonege aranĝante ne nur la viziton de nia trupo en Ambasadejo, sed ankaux preparinte skemon de iomete komplika veturado per la publikaj transportiloj tra tiu ĉi grandega urbo.

Ĉio ĉi sukcesis, kaj ni estis la gastoj de Pola Ambasadejo en Seulo, kie gastregalis nin ĝia Ĉefino – Joanna Wasiewska kun aliaj diplomatoj. Ŝi partoprenis la Solenan Malfermon de la UK – tiam mankis la Ambasadoro, kaj la vakanta posteno estis okupita jam post la UK. Dum nia vizito regis tie bona etoso, daŭris simpatiaj interparoloj, kaj ni ricevis interesajn informojn pri la plej nova historio de la Korea Republiko kaj ĝia popolo. Helpis tio kompreni al ni la veran, sinceran zorgon de la loĝantoj pri ilia urbo kaj grandan amon al. sia lando.
Por ni ĉiuj la vizito postlasis gravan memoron kaj vere pliriĉigis nian Azian, Kongresan aventuron.

Halina Komar

Jen kelkaj fotoj pri la evento:

Pri la loka agado en Nowy Sącz.

Novsonĉa Forumo de Neregistaraj Organizaĵoj estis preparita je nomo de Urbestro Ryszard Nowak, fare de la Urba Oficejo la 21-an de junio 2017j. La evento komenciĝis per parada marŝado tra urbaj stratoj ĝis la Urbodomo, delegacioj je kelkdeko da diversaj Organizaĵoj. Centron de Interkultura Edukado CEM-CIE Nowy Sącz reprezentis 10 gedelegatojn, vestitajn en la „uniformaj” ĉemizoj, portantajn grandan informŝildon pri Zamenhofa Jaro 2017 kaj nia aktuala aktivado.
Tio ekinteresis la redaktorinon de regiona Radiostacio rdn (Radio Dobrej Nowiny = Radio de Bona Novaĵo), funkcianta en tereno de du distriktoj: Nowy Sącz kaj Tarnów. Intervjuon por la aŭskultantoj de la Radiostacio realigis kolegino Jolanta Kieres – vicprezidantino de CEM pri Edukado.
En holo de Urbodomo estis /as organizita ekspozicio pri agadoj de lokaj Neregistaraj Organizaĵoj. Ĝi post du semajnoj estos translokigita al sidejo de Ofico por Urbaj NRO-j. Tie ĝi fariĝos konstanta ekspozicio, en ki unia CEM-organizaĵo prezentiĝas vere interese kaj bele.

Raportis – Halina Komar

Tion, kio estas neebla – ni plenumas tuj, je mirakloj oni devas momenton atendi…”
La titola konstato estas vera, kondiĉe ke temas pri la agado en esperantista medio plena de helpemaj bonvoluloj, pretaj tuj engaĝiĝi en laboro „por publika bono”, speciale – por bono de Esperanto! Jen rakonto pri realigado de gravega „neeblaĵo”:
La 15-an de januaro 2015 ni sukcesis aranĝi kondiĉojn, por ke la 2017a jaro estu dediĉita de UNESCO kiel monda Zamenhofa Jaro! Tio okazos lige kun 100-jara mortdatreveno de nia Majstro! Tre helpis al nia afero la fakto, ke en Ministerio de Kulturo kaj Nacia Heredaĵo (MKkNH), oni memoris pri nia lasta aktivado por enlistigi Esperanton kiel kulturan heredaĵon. Tial, kiam iĝis ebleco proponi far pola registara institucio al UNESCO du gravajn, mondfamajn polojn, la Ministerio elektis inter multaj proponoj ĝuste nomojn de Ludoviko Zamenhof kaj Tadeusz Kościuszko. Por famigo de T. Kościuszko laboras granda, forta Instituto lianoma, kiu tre rapide povis prepari necesajn dokumentojn. En alia flanko estis ni – kelkaj homoj el diversaj E-organizaĵoj, kiuj ricevis nur du labortagojn por prepari la dokumentaron por tiu ĉi celo!
Imagu – pri la ŝanco por aranĝi Zamenhofan Jaron, ni eksciis el letero de MKkNH, kiu venis posttagneze merkredon, la 7-an de januaro. Mi tralegis ĝin vespere kaj tuj dissendis al esperantistoj, pri kies helpo oni povus kalkuli. Kun la propono venis ligilo al 9-paĝa regularo de UNESCO en la angla lingvo. La ministerio atentigis, ke ilia propono validas ĝis mateno la 12-an de januaro, kiam plenigitaj formularoj en pola kaj angla lingvo devas troviĝi sur tablo de la ministro. Tio signifis, ke ni ricevis nur du labortagojn kaj semajnfinon por trovi la ĝustajn homojn kaj laborigi ilin en la tuj plenumenda tasko!
Mi devis preni rolon de kunordiganto de tiu tre honora kaj kapdoloriga taskaro, ĉar la tiel nomata reprezentanto de la estraro de EDE-PL Jerzy Walaszek, al kiu estis direktita oficiala letero de la Ministerio, informis la Kulturministerion, ke ili bezonas unu aldonan monaton por ĉion aranĝi (kvankam la regularo montris precizan, mondan datlimon por ĉiuj interesitoj), kaj mi timis, ke la ŝanco povus vaporiĝi. Feliĉe – kiel ĉiam tre engaĝiĝis samideano Kazimiro Krzyżak (forigita sen klarigo el la estraro de EDE-PL) kun ankaŭ jam eksaj estraraninoj de EDE-PL – Gizela Matray kaj Dorota Burchard. Tial ili jam estis radiko por prepari la proponon nome de „socia grupo de agantoj” ( al kiu mi ankaŭ aliĝis), kaj MKkNH permesis al ni prepari la formularon, se ne funkcias „normala estraro” de EDE-PL.
Sed problemoj komenciĝis jam de la unua paŝo: ni ĉiuj ne konis sufiĉe bone la anglan, por traduki la UNESCO–regularon pri la temo kaj la ĝustan formularon. Tial mi tuj sendis peton al Seán Ó Riain por traduki la regularon pri la temo kaj plenigi la ĝustan formularon nome de Pola Esperanto-Asocio.
Ne ĉiuj kredas je intuicio/antaŭsento, sed io min konvinkis subkonscie, ke la afero estas tiom grava, ke oni devas „stimuli la sorton” – mi decidis gvidi samtempe 2 diversajn fadenojn de la preparoj: unu nome de PEA kaj la duan – anstataŭ EDE-PL. Tial estis engaĝigitaj multaj personoj, kiuj dum tiom mallonga tempo sukcesis prepari du diversajn proponojn al la Ministerio. Kaj okazis, ke mia intuicio ne eraris – unu el la projektoj estis maltraktita pro unu malĝusta frazo kritikanta EU, pro kio ĝi estis rifuzita. Sed restis la dua, preparita paralele, kio savis la aferon.
Mi volas montri al vi teamon de eksterordinaraj homoj, kiuj lasis siajn okupojn, kaj dum mallonga periodo donacis sian atenton kaj zorgon por nia kuna tasko – okazis dekoj da skajpo-interparoloj, retaj kontaktoj kaj eksterlandaj telefonoj, helpis min eĉ nekonataj homoj, tradukante kaj korektante ĉiujn frazojn de la dokumentoj. Do – kronologie:
Seán Ó Riain – kiel tradukanto de la regularo kaj pleniganto de la formularo por PEA, Jozef Reinvart, Petro Balaż – kiuj helpis formuli la taskaron en la formularo, Bożena Kocyk – tradukis tion al pola lingvo, kaj la samon faris filino de Ewa Szymanska loĝanta en Londono, dum nokto (mi ricevis la perfektan tradukon je 5-a h. matene), Stanislavo Mandrak – kiu subskribis kaj stampis la dokumentojn kaj devis veturi dimanĉe al Katowice por sendi tion per trajna kuriero al Varsovio, kie jam atendis la koverton Alina Mozer, por kunporti ĝin matene al la Ministerio…
La duan fadenon ni komencis de alia flanko pro la manko de lingvokono: unue ni plenigis la formularon pollingve kaj tion faris Gisela Matray laŭ kunaj konsiloj kaj centoj da telefonaj interparoloj, ĉar ŝi nune loĝas en Sicilio! La teksto estis kompilita de Gisela kun konsiloj de Kazimiro Krzyżak, Dorota Burchard kaj mi. Por prepari teknike la formularon, helpis Alina Mozer kun la edzo, ĉar estis bezonata tabelo, kiun ni ne kapablis fari. Kiam la dokumentoj jam estis pretaj – mi turnis min al Łukasz Żebrowski, por ke li trovu tradukantojn inter junularo, plej bone regantaj la anglan lingvon. Kaj li trovis! Post kelkaj horoj, danke al helpo PEJ/TEJO–anoj ni havis la dokumentaron, kiun transdonis al la Ministerio kun sia subskribo Kazimiro Krzyżak – sukcese kaj ĝustatempe! La junuloj, kiuj rapide tradukis niajn dokumentojn al la angla lingvo estis: Agata Cichocka, Tobiasz Kubisiowski, Tomasz Szymula kaj provlegis ĝin „denaskaj anglalingvanoj” Meiyer Goren kaj Rogier Huurman.
Jen nia Esperantujo! Mirinda spaco, kie oni povas kalkuli ĉies helpon eĉ de nekonataj homoj – por ke neeblaĵo estu tuj realigebla!

E S T R A R O  de

Universala Asocio de Esperanto

Nieuwe Binnenweg 176

3015 BJ Rotterdam,

Nederlando

Celante daŭrigi la  vojon, komencitan per enskribo de la lingvo Esperanto, kiel portanton de esperanta kulturo sur la liston de Nemateria Kulturheredaĵo de Pollando, en Pola Senato renkontiĝis la 3-an de marto 2015 reprezentantoj de landa Esperanta movado. La Kunsidon organizis Senatano prof. dr hab. Edmund Wittbrodt, kiu prezidas Parlamentan Grupon Subtenantan Esperanton, kun cxeesto de nova deputito RP – Aleksander Sosna (konata en Esperantujo pro lia grava rolo por organizado en 2009 la  94an  UK-on  en Bialistoko) kaj partopreno de 19 aktivaj reprezentantoj de diversaj polaj  Esperanto-organizaĵoj, alvenintaj el cxiuj regionoj de la lando. 

Dum inaŭgura parolado, la Senatano montris sian profundan konon de la temo kaj engaĝiĝon por solvi situacion de pola E-movado. Kiel  enkonduko al posta  vigla k. interesa diskuto, estis  artikolo preparita de Kazimiro Krzyżak (aneksita al tiu ĉi letero) kaj poste – plano de Reaktivigo de E-  Instruantaro en Pollando, ekproponita de Halina Komar. 

Dum la diskuto,  temaroj estis klarigitaj, precizigitaj aŭ korektitaj. Planita por 2 horoj kunveno daŭris eĉ 3,5 horoj, kaj devis finiĝi pro taskoj de nia Senatano… Kiel la plej  urĝaj ni elektis jenajn temojn: 

Serĉado eblecojn k. manierojn por krei tutpollandan forumon aŭ koalicion, kio permesus kunigi la kapablojn kaj fortojn de divigitaj E-organizaĵoj

Esploro bezonojn kaj ankaŭ vojojn al decidpovuloj (ankaŭ politika interveno) en la ŝtata eduka sistemo, cele aldoni Esperanton al lingvoj oficiale uzataj en pola edukado kaj atesti ĝin kiel unu el egzamenligvoj.

Reaktivigi polan E-instruantaron (temas pri rapida trejnado), ĉar la movado restis sen renovigo de instruista kadro jam ĉ.30 jaroj, la situacio iĝis katastrofa por nia movado.

Rekoni la eblecojn de monakirado el publikaj fontoj, por la supra celo, prilabori taŭgajn projektojn por ĉi tiu celo.

Preni ekzemplon de kolego Kazimiro Krzyżak, kiu persiste dum jaroj, konstruas la  kontaktojn kun politikistoj – por ke ĉiu organizaĵo trovu simpatianojn de Esperanto en la loko de sia agado  kaj komencu kontaktojn lokajn, regionajn, landajn aŭ eĉ kun loĝantaj najbare eŭroparlamentanoj – estis konfirmite, ke danke al polityka helpo,  esperantistoj atingis pli multe ol antaŭe estis atendite.

Rilate al la 4a pkt. Niaj ekzemploj influu al aliaj landoj, kie eblus organizi similan strukturon je la subtenado de Esperanto per parlamentanoj, kaj tion oni jam komence planis fari ĉi jare – unue per kunigo je streboj de Visehradaj Landoj – V4, dum jubilea Ekonomia Forumo en Krynica 2015.

Sendi petdemandon al UEA – ĉu oni konsentas inviti kelkpersonan grupon de eŭrodeputitoj al Jubilea UK en Lilo? Oni ne kredas, ke povas ekzisti grandaj Kongresoj sen interpretistoj, ke homoj el la tuta mondo libere komunikiĝas nur danke al unu lingvo… Tio estus duflanka profito: politikistoj ekkonus la idealan solvon por interhomaj kontaktoj, kaj kongresanoj –  vidos, ke eblas kunlabori ankaŭ kun politikistoj, kiuj povos helpi por disvolvigo de Esperanto.

Prilaboro de larĝa strategio pri promociado de Esperanto, nun ofte forgesita.

 

Dum la kunsido estis kreita Laborteamo, kies celo estas koordini  la strebojn – prilabori konkretan planon de kunlaboro kaj komenci realigadon de la plej  urĝaj taskoj. La  elektita Laborteamo konsitas:

1/ Halina Komar – Centro de Interkultura Edukado Nowy Sącz, – gvidanto de la Laborteamo.

2/ Kazimierz Krzyżak – Eŭropa- Demokracja – Esperanto   / Gdynia

3/ Konrad Andrzejuk – Fondaĵo de Zamenhof / Białystok

4/ Piotr Hołda – Pola Esperanto Junularo / Kraków

5/ Małgorzata Komarnicka – Regiona Buroo CEM /Wrocław

6/ Stanisław Mandrak – Pola Esperanto Asocio /Gliwice

7/ Barbara Pietrzak – Universala Esperanto-Asocio / Warszawa

8/ Irena Tomaszewska – Filio de PEA /Szczecin

 

Entuzjasmo al laboro estas granda, ĉar nur dum kelkaj tagoj jam alvenis konsentoj kaj deklaroj al kelkaj el supraj temoj – Konrad Andrzejuk deklaris, ke dum 2 semajnoj provos prepari materialojn al la punktoj 2 kaj 8.  Pri la sepa temo okupiĝas K. Krzyżak, kaj  ĉi tiu letero estas de li instigita. Pri la sesa temo jam estis iomete aranĝite flanke de la Senatano kaj kontaktoj daŭros ĝis EF en Krynica – se temas pri kunaj agoj por Esperanto en landoj V4, sed estus bonege, se ankaŭ en aliaj landoj oni postu niajn paŝojn sur kampo de rilatoj kun politikistoj … Por  Halina Komar restis temoj 3-4 kaj tio signifas – ke mi devos „sidi kaj ĝemi” laŭ la vortoj de Stefano MacGill…

Sed mi ricevis fortan subtenon de Ilona Koutny, kiu deklaris nome de UAM Poznan kaj ŝia Interlingvistika Fako, seriozan helpon por montritaj planoj pri reaktivado de instruiataro en Pollando kaj fakan protektadon por la tuto.

Ĉio dependas nun de la mono, pri kiu mi batalos nune la tutan monaton, kalkulante ankaŭ  helpon de Petro Balaż, Zsofia Korody kaj Katalin Kovats. Ni bezonas viajn bondezirojn de prospero en nia agado.

 

Amike – Halina Komar kaj Kazimierz Krzyżak          

ŚWIĄTECZNY ZIELONY SŁUPSK  – 12 kwietnia 2017 r.

Ludwik Zamenhof urodził się w Białymstoku a umarł w Warszawie. Jednak w stulecie jego śmierci, tylko Słupsk uhonorował go Rokiem Zamenhofa 2017.

Słupsk bowiem jest jedynym miastem Polski, które ustanowiło na swoim terenie ROK ZAMENHOFA 2017 – zgodnie z rezolucją UNESCO, zalecającą uroczyste obchody setnej rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa (14.04.1917). Celebracja pamięci o Ludwiku Zamenhofie , twórcy międzynarodowego języka esperanto i idei braterstwa, pokoju, porozumienia pomiędzy narodami, które ten język rozpowszechnia i umożliwia realizację, jest obchodzona na całym świecie pod Patronatem UNESCO które uznało, że idee ruchu esperanckiego są tożsame ze szlachetnymi celami tej organizacji o światowym zasięgu…

Nie pierwszy to raz, ta międzynarodowa organizacja popiera inicjatywy Światowego Związku Esperantystów – UEA, bowiem już ponad 60 lat esperanto znajduje się w zasięgu zainteresowań UNESCO, które uznało, że rezultaty osiągane przez esperanto w dziedzinie międzynarodowych kontaktów intelektualnych i zbliżenia narodów świata – odpowiadają celom i działaniom UNESCO. Te cechy esperanta są podkreślane każdorazowo w rezolucjach Generalnych Konferencji czy decyzjach Dyrekcji, związanych z ważnymi wydarzeniami w ruchu esperanckim.

1954 r. – MONTEVIDEO, gdzie wskazywano konieczność monitorowania rozwoju esperanta w nauce, edukacji i kulturze, wzywano do zwiększenia zasięgu nauczania języka, co stało się tematem kilkuletniej Kampanii UEA.

1959r. – PARYŻ, w 100-lecie urodzin, uznano Ludwika Zamenhofa za wybitną postać ludzkości.

1985r. – SOFIA, poproszono państwa członkowskie o organizowanie obchodów Stulecia Esperanta (1987) a organizacje pozarządowe – o włączenie się do tych obchodów.

2015r. – PARYŻ, decyzja o objęciu patronatem UNESCO obchodów 100-ej rocznicy śmierci Zamenhofa w roku 2017.

Rok wcześniej (2014), esperanto uzyskało rangę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jako nośnik esperanckiej kultury: decyzja wpisania na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, została wręczona 14 października 2016r. przez Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr hab. Magdalenę Gawin na ręce Depozytariuszy tego wpisu: Kazimierza Krzyżaka i Haliny Komar .

Uroczysta Inauguracja Obchodów Roku Zamenhofa w Polsce odbyła się więc w SŁUPSKU, 12 kwietnia 2017r, zgodnie z wolą Władz Miasta Słupsk, gdzie z inicjatywy Prezydenta Słupska dr Roberta Biedronia, Rada Miasta podjęła jednogłośnie Uchwałę o ustaleniu na swoim terenie ROKU ZAMENHOFA 2017.

Uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu jako współorganizatorzy, reprezentujący stronę esperancką. Dziękujemy serdecznie za honor, jakiego dostąpiliśmy z powodu wyboru właśnie naszego Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu, jako krajowego przedstawiciela społeczności esperanckiej, do przygotowania propozycji programowych.

Impreza była reżyserowana i koordynowana przez p. Jolantę Krawczykiewicz, dyrektorkę Słupskiego Ośrodka Kultury, we współpracy i przy pomocy Wydziału Kultury UM Słupsk.

Wydarzenie było zaplanowane do realizacji na ul. Zamenhofa, lecz warunki pogodowe zmusiły do przeniesienia programu na szkolną halę sportową przy ul Niedziałkowskiego, doskonale nadającą się do tego celu, świetnie zaaranżowaną na potrzeby realizacji wszystkich punktów programu „Śniadania z Zamenhofem”. Łatwo tu było wyeksponować plansze tzw. Wystawy Senackiej o Zamenhofie i Esperanto, którą Kazimierz Krzyżak podarował Miastu Słupsk z nadzieją, że znajdą się miejsca w szkołach, bibliotekach itp. gdzie mogła by ona być pokazywana przez cały ROK ZAMENHOFA.

Uczestników powitała Wiceprezydent Miasta Słupska p. Krystyna Danilecka – Wojewódzka, przystępnie i ciepło opowiadając o twórcy języka międzynarodowego i zachęcając młodzież do nauki języka esperanto. Nas – esperantystów, zaskoczył fakt znajomości drogi życiowej Zamenhofa i sympatia do idei, które język esperanto ze sobą niesie – było to wyraźnie widoczne w wystąpieniu Pani Wiceprezydent. Ogromnie ucieszyły nas informacje o rozpoczętych kursach języka esperanto w Słupsku i o zamiarach wprowadzenia języka w kolejnych szkołach. Chętnie obejmiemy patronatem i pomożemy poprowadzić proces nauczania języka esperanto dla słupskiej młodzieży.

Składamy także podziękowanie Władzom Miasta Słupsk za gościnne przyjęcie, za starania wielu osób i instytucji, które zagwarantowały sukces tej imprezy. Nie łatwo było nam się wybrać w Wielkim Tygodniu Wielkanocnym aż z Nowego Sącza, niewygodnym busikiem ponad 1500 km. w obie strony! Ale zapewniono nam komfortowy nocleg w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce , poczęstowano obiadem w ratuszowym Bistro i przez cały czas byliśmy pod życzliwą opieką SOK i UM.

Zaplanowany wspólnie i wcześniej uzgodniony program uroczystości, został zrealizowany w całości, włącznie z przemarszem w deszczu i wichurze pod obelisk upamiętniający Ludwika Zamenhofa, aby złożyć tam wiązanki kwiatów i podziękować mu za dzieło jego życia – esperanto, które wpłynęło także na wybór naszych dróg życiowych…

W programie wystąpił dwukrotnie zespół E-FAMILIO (część młodzieżowa zespołu pod opieką artystyczną Alicji Skalskiej) z esperanckim repertuarem, który rozhuśtał i roztańczył dziecięcą widownię. Najmłodszą publiczność przyciągnęły przygody w animowanych filmikach MAZI en GONDOLANDO – jako wstęp do nauki esperanta w atrakcyjny sposób, z konkursem prowadzonym przez Mariana Zdankowskiego z Olsztyna, potem zabawna lekcja esperanta Niny Pietuchowskiej z Białegostoku, która także nagrodziła najpilniejszych uczniów… Wszyscy korzystali z okazji nabycia pamiątkowych kartek pocztowych, wydanych specjalnie na to wydarzenie z pamiątkowym stemplem Poczty Polskiej…

 

Popołudniowa część programu odbyła się w Teatrze RONDO, gdzie zaprezentowany został monodram Mario Migliucciego „Doktor Esperanto”, wykonany przez Helenę Biskup ze Sztumu, której akompaniowała Małgorzata Kaczanowska swoim śpiewem. Prelekcję na temat swojej nowej książki „Zamenhof w Warszawie” wygłosił Roman Dobrzyński z Warszawy. Z jednakowym zainteresowaniem przyjęła program publiczność, która była bardzo zróżnicowana – od młodzieży do seniorów z UTW.

Na uroczystość przybyli esperantyści z wielu miast Polski – oprócz osób zaangażowanych do programu ( 9 osób z Nowego Sącza), dotarli na „Śniadanie z Zamenhofem” esperantyści z Gdyni, Białegostoku, Olsztyna, Sztumu, Sopotu, Warszawy i największa, najbardziej zielona grupa ze Szczecina – wyposażona we flagi, banery reklamowe, gadżety esperanckie- pod przewodnictwem Ireny Tomaszewskiej. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy być uczestnikami Inauguracji Roku Zamenhofa w Słupsku – pięknym, dobrym mieście.

FOTOGALERIA